Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Տնային առաջադրանքներ

1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը: (բազմապատկումը
կատարի՛ր paint ծրագրում)
 15∙18 =170= 18∙15
 24∙12 =288= 12∙24
 21∙44 =924= 44∙21

Continue reading “Տնային առաջադրանքներ”
Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական աշխատանք

1․ Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը։ (բազմապատկումը
կատարի՛ր paint ծրագրում)
 87∙9=783 9∙87=783
 25∙33=825 33∙25=825
 192∙16=3072 16∙192=3072
 24∙543=13032 543∙24=13032

Continue reading “Դասարանական աշխատանք”