Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Տնային առաջադրանքների փաթեթ

1․Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 848778 թվի գրառման մեջ։

օգտագործում ենք 3 տարբեր թվանշան

2․Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 1234789 թվի գրառման մեջ։

օգտագործում ենք 7 տարբեր թվանշան

Continue reading “Տնային առաջադրանքների փաթեթ”
Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

5․ Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 8306388 թվի գրառման մեջ։

Այս թվի գրառման մեջ օգտագործում ենք 4 տարբեր թվանշան։

6․Քանի՞ տարբեր թվանշաններ են գործածվում 14865 թվի գրառման մեջ։

օգտագործում ենք 5 տարբեր թվանշան

Continue reading “Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ”