Posted in ԵՐԳԵՐ

Որքանո՞վ ենք ճանաչում Կոմիտասի երգերը՝ գուշակիր մեղեդին

Առաջադրանք`

1.Գուշակիրմեղեդիները ըստ գրված հերթականության (պետք է լինի 15 պատասխան)

2.Պատմիր,  թե ովքե՞ր են քեզ հետ մասնակցել (կարող եսգրավորձայնագրելով ` Mp3, video)

Continue reading “Որքանո՞վ ենք ճանաչում Կոմիտասի երգերը՝ գուշակիր մեղեդին”
Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ

6․ Մի շարքում կանգնած են Անին, Դավիթը, Սյուզին, Նարեկը և Արենը: Անին գտնվում է Սյուզիից ձախ, բայց Նարեկից աջ: Նարեկն ու Արենը իրար կողք կանգնած չեն, իսկ Դավիթը չի գտնվում ո՛չ Նարեկի կողքը, ո՛չ Արենի կողքը, ո՛չ էլ Անիի կողքը: Ի՞նչ հերթականությամբ են կանգնած նրանք:

Continue reading “Լրացուցիչ առաջադրանքների փաթեթ”
Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ

5․ Երկու թվերի գումարը 390 է։ Գումարելիներից մեկը հաշվման ժամանակ նախորդում է
10 թվին։ Գտե՛ք մյուս գումարելին։

390-9=381
6․ Մի գրքույկում կա 20 էջ, մյուսում՝ 56։ Քանի՞ էջ կա այն գրքում որի էջերի քանակը 7
անգամ ավելի է, քան երկու գրքույկներինը միասին։

56+20=76

76×7=532

Continue reading “Դասարանական առաջադրանքների փաթեթ”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Как Слон ходил в гости к Ёжику

1. Напишите названия детёнышей. 

Медведь – медвежонок, слон – слонёнок, ёж – ежонок, волк – волчёнок, тигр – тигрёнок, заяц – зайчёнок, лиса – лисёнок.

Continue reading “Как Слон ходил в гости к Ёжику”
Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում

Հարց 1

Սյունակում լրացրեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող ձեզ ծանոթ մարմինները և նյութերը՝

Մարմիններ Նյութեր

թերմոս ալյումին

աթոռ փայտ

գիրք փայտ

պատուհան ապակի

Continue reading “Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում”