Posted in ԱՆԳԼԵՐԵՆ

A great summer vacation

returned – վերադարձավ

greatest – մեծագույն

fantastic – ֆանտաստիկ

never – երբեք

want – ցանկանալ

spent – ծախսված

Steve – Սթիվ

Latin Quarter – Լատինական թաղամաս

Expensive – Թանկ

balcony – պատշգամբ

wonderful – հիանալի

visited – այցելել

famous – հայտնի

tourist – զբոսաշրջիկ

places – տեղերը

museum – թանգարան

special – հատուկ

treat – բուժել

huge – հսկայական

could – կարող էր

spend  – ծախսել

around – around

Enough – Բավական

Rest – Հանգստանալ

breaks – ընդմիջում

along – երկայնքով

river – գետ

French – Ֆրանսերեն

Delicious – Համեղ

would – կցանկանար

croissants – կրուասաններ

Just – Ուղղակի

returned – վերադարձավ

greatest – մեծագույն

fantastic – ֆանտաստիկ

never – երբեք

want – ցանկանալ

spent – ծախսված

Steve – Սթիվ

Latin Quarter – Լատինական թաղամաս

Expensive – Թանկ

balcony – պատշգամբ

wonderful – հիանալի

visited – այցելել

famous – հայտնի

tourist – զբոսաշրջիկ

places – տեղերը

museum – թանգարան

special – հատուկ

treat – բուժել

huge – հսկայական

could – կարող էր

spend  – ծախսել

around – around

Enough – Բավական

Rest – Հանգստանալ

breaks – ընդմիջում

along – երկայնքով

river – գետ

French – Ֆրանսերեն

Delicious – Համեղ

would – կցանկանար

croissants – կրուասաններ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s