Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Գործնական քերականություն

  1. Բառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր։

Դադար, դաղձ, դաշույն, դաշունահար, դարձյալ, դարպասապահ դափնեվարդ, դդում, դոդդոջուն, դժոխքդոդդոջուն, դժվարըմբռնելի, դղրդյուն, դյութել, դողէրոցք։

Continue reading “Գործնական քերականություն”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Русский

1. Замените одним словом из четырёх букв: Например — Работа — труд

Приятель — друг

Солдат — боец

Противник — враг

Шагать — идти

Continue reading “Русский”