Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատիկա (տանը)

1․ x տառով նշանակենք քառակուսու կողմը, իսկ y ­ով՝ նրա պարա­գիծը։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինի արդյոք x մեծությունը y մեծու­թյանը։

Այո կլինի ուղիղ համեմատական։

Continue reading “Մաթեմատիկա (տանը)”