Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնական աշուն

К 5000 до н.э. предки египтян жили в маленьких деревнях там, где сейчас пустыня, а тогда была саванна. Вокруг хватало небольших озер, откуда в сезон дождей вытекало множество впадавших в великий Нил речушек (вади).

Среди наскальных рисунков той эпохи встречаются изображения бегемотов и крокодилов. По тем местам, где сейчас сухие ущелья, плавали лодки с людьми и товарами. Каждая деревня была крошечным государством, часто с собственным божеством, а точнее, тотемом – животным или растением. Такие изображения археологи находят на раскопанных культовых предметах и керамике. Вполне вероятно, что разнообразие этих тотемов легло в основу сложного древнеегопетского пантеона, включавшего множество зооморфных ботов.

Символ единства. Тысячи лет у фараонов было две короны: белая, в виде кегли, и красная, похожая иа ковш, – Верхнего и Нижнего Египта соответственно. Их носили по одной или друг на друге, как бы подчеркивая этим один из царских титулов – «Правитель двух стран». Но кто же объединил под своей властью Египет?

5000 թվականին մ.թ.ա Եգիպտացիների նախնիներն ապրել են փոքր գյուղերում, որտեղ այժմ անապատ կա, իսկ հետո՝ սավաննա։ Շուրջը բավականաչափ փոքր լճեր կային, որոնցից անձրևների սեզոնին շատ առուներ (վադիներ) հոսում էին մեծ Նեղոս։ Այդ դարաշրջանի ժայռապատկերների շարքում կան գետաձիերի և կոկորդիլոսների պատկերներ։ Այն վայրերում, որտեղ այժմ կան չոր կիրճեր, նավարկում են մարդկանցով և ապրանքներով նավակները։ Յուրաքանչյուր գյուղ մի փոքրիկ պետություն էր, հաճախ իր աստվածությամբ, ավելի ճիշտ՝ տոտեմով՝ կենդանի կամ բույս: Հնագետները նման պատկերներ են գտնում պեղված պաշտամունքային իրերի և խեցեղենի վրա։ Հավանական է, որ այս տոտեմների բազմազանությունը հիմք է հանդիսացել հին եգիպտական ​​բարդ պանթեոնի համար, որը ներառում էր բազմաթիվ զոմորֆիկ բոտեր:

Միասնության խորհրդանիշ. Հազարավոր տարիներ փարավոններն ունեին երկու թագ՝ սպիտակ՝ քորոցի տեսքով, և կարմիրը՝ դույլի նման, համապատասխանաբար Վերին և Ստորին Եգիպտոսի։ Դրանք կրում էին հերթով կամ իրար վրա՝ ասես ընդգծում էին թագավորական տիտղոսներից մեկը՝ «Երկու երկրների տիրակալ»։ Բայց ո՞վ միավորեց Եգիպտոսը նրա իշխանության տակ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s