Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

1. Տուփում կա 4 դեղին գնդակ և 21 կանաչ գնդակ:

Որքա՞ն է հավանականությունը, որ տուփից պատահականորեն վերցված գնդակը կլինի դեղին գույնի: Դեղին գնդակ հանելու հավանականությունը հավասար է 22/25-ի:

2. Վիճակախաղում կա 110 տոմս, որոնցից 5-ը շահող են: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահականորեն քաշելիս դուրս կգա շահող տոմս: Պատասխանը մի կրճատիր:

P=106/110

3. Զառը գլորում են 1 անգամ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ բացված թիվը  մեծ է 4 -ից:

5/6

4. Տուփում կան 1-ից 15-ը համարակալված քարտեր: Տուփից պատահականորեն հանում են մեկ քարտ և նայում նրա համարին: Քանի՞ հնարավոր ելք ունի ներքևի պատահույթը: «Քարտի համարը զույգ թիվ է»՝ 9 ելք:

5. Տուփում կա 40 գրիչ, որից 8-ը գրում է կապույտ գույնով, իսկ մնացածը՝ սև: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահականորեն տուփից հանված գրիչը կգրի կապույտ գույնով: Պատասխանը մի կրճատիր:

P=33/40

6. Արկղում կա 22 հյութի տուփ, որից 8-ը նարնջի է: Գտիր այն պատահույթի հավանականությունը, որ արկղից պատահականորեն հանված հյութի տուփը լինի նարնջի:

Պատասխան՝ P=15/22

7. Վիճակախաղում կա 772 տոմս, որից 3-ը շահող է: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ քաշած տոմսը չի լինի շահող:  Կոտորակը մի կրճատիր

P=769/772

8. Պահեստում կա 299 կգ միրգ, որից 65 կգ-ը խնձոր է, իսկ մնացածը՝ տանձ: Մրգերը տեղավորված են 1 կգ-անոց տոպրակներում, որոնցից յուրաքանչյուրում կա մրգի միայն մեկ տեսակ՝ խնձոր կամ տանձ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահականորեն ընտրած տոպրակում կլինի տանձ:

P=234/299

9. Որքա՞ն է հավանականությունը, որ փողոցում պատահական հանդիպած մարդը ծնված լինի ամսի 7-ին, եթե հայտնի է, որ նա ծնվել է ապրիլին:

P=4/31

10. Խաղաքարտերի տուփում կա 52 քարտ: Քարտերի տեսակները չորսն են՝ խաչ, սիրտ, աղյուս, ագռավ, և յուրաքանչյուր տեսակ սկսվում է 2-ով, ավարտվում՝ տուզով: Պատահականորեն հանում են դրանցից մեկը: Հաշվիր հետևյալ պատահույթների հավանականությունները: Կոտորակը մի կրճատիր

A)  P (հանված քարտը «ագռավներից» է) =

B)  P (քարտը թիվ է) =

C)  P (քարտը «Արքա» է)=

D)  P (քարտը ութանոց չէ) =

E)  P (քարտը «ագռավների» ութանոցն է) = 

11.

Արագ սննդի ռեստորանում պատրաստում են սենդվիչներ: Հաճախորդը ինքն է ընտրում սենդվիչի բաղադրիչները՝ հացի, պանրի և մսի տեսակները: Աղյուսակում բերված է դրանց ցուցակը: 

ՀացՊանիրՄիս
ՄատնաքաշՉանախՀավի միս
ՊուրիԼոռիԽոզի միս
ԼավաշՏավարի միս
ԲոքոնՈչխարի միս
ՀրազդանՀնդկահավի միս

1. Հաշվիր, թե քանի՞ տարբեր սենդվիչներ կարելի է պատրաստել:  Պատասխան՝ 50 սենդվիչ:

2. Հաշվիր, թե քանի՞ սենդվիչ կարելի է պատրաստել, որոնցում հաստատ լինի Չանախ պանիր:  Պատասխան՝ 25 սենդվիչ:

3. Բոլոր սենդվիչները պատրաստված են: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ պատահականորեն վերցված սենդվիչը կպարունակի Չանախ պանիր:

Պատասխան՝ P=25/50

12. Քարտերի վրա գրված են 1-ից 10 թվերը՝ յուրաքանչյուրը 1 անգամ:  Վահեն պատահականորեն հանեց երկու քարտ: Որքա՞ն է հավանականությունը, որ դրանց գումարը հավասար լինի 12 -ի: Գրիր անկրճատելի կոտորակի տեսքով:

P=1/10

tensteps-w345.png

13. Տուփում կա 13 գնդիկ, որոնք համարակալված են 1-ից 13: Պատահականորեն հանվում է մեկ գնդիկ և նշվում է նրա համարը: Քանի՞ հնարավոր ելք ունեն հետևյալ պատահույթները:

A. «Համարը զույգ թիվ է»՝ 6 ելք:

B. «Համարը բաժանվում է 5-ի»՝ 3 ելք:

C. «Համարը բաժանվում է 16-ի»՝ 5 ելք:

D. «Համարը փոքր է երկուսից կամ հավասար է»՝ 2 ելք:

E. «Համարը մեծ է 1-ից և փոքր է 6-ից»՝ ելք:

F. «Համարը պարզ թիվ է»՝ 7 ելք:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s