Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատիկա

693. Կառուցե՛ք կորդինատների ուղղանկյուն համակարգ և նշե՛ք հետևյալ կետերը՝ A (+3, +4), B (–2, +1), C (–3, –4), D(0, +1), E (–5, +3), F (+3, –5), G (+1, 0), M (+6, +4), N (–2, –4), K (–1, –3)։

Continue reading “Մաթեմատիկա”
Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմություն

1. Ք․Ա․ 4-րդ դարի վերջում մակեդոնացիները բռնազաթվել էին Կապադովկիան։ Սպանված թագավորի որդին կարողանում է վերականգնվել հայրական գահին՝ շնորհիվ հայոց արքային ստացած զորքերի։

Continue reading “Պատմություն”