Posted in Uncategorized

Անհատական ուսումնական պլան


Դասացուցակ
Ժամատախտակ
Միջին դպրոցի կայք
Ընտրության գործունեություն – ֆրանսերեն
Մարզական ակումբ – բասկետբոլ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում – չունեմ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս – անգլերեն լեզու
Լրացուցիչ (տնային) աշխատանք – չունեմ