Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Լույսի աղբյուրներ, լույսիուղղագիծ տարածումը։ Արեգակի և Լուսնի խավարումները

Լուսային երևույթները լայնորեն տարածված են բնության մեջ: Լույսի շնորհիվ ենք ընկալում մարմինների գույնը, չափերը և ձևը:

Continue reading “Լույսի աղբյուրներ, լույսիուղղագիծ տարածումը։ Արեգակի և Լուսնի խավարումները”