Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է հավասար 1/20-ի:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը:

 • 20
 • −1/20
 • 1/20
 • −20

Որոշիր տրված կետի հեռավորությունը զրոյից:

1) −1/348 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է 1/348ի:

2) 1/348 թվի հեռավորությունը զրոյից հավասար է 1/348ի:

Կատարիր հետևյալ գործողությունը՝ 1/2+1/2=2/2=1

Պատասխան՝ 1/2+1/2=2/2=1

Հաշվիր մոդուլը:

−16/17=

 • 17/16
 • −17/16
 • 16/17
 • −16
 • −16/17
 • 17

Լուծիր հավասարումը:

|x|=1/33

Առաջինը տեղադրիր բացասական արմատը:

Պատասխան՝ x1=−1/33

x2=1/33

Դիցուք c=42 1/12 և z=−(−c)

z և c թվերի վերաբերյալ ո՞ր պնդումներն են ճիշտ:

 • z=c
 • z=−42 1/12
 • հակադիր են
 • z=42 1/12
 • z=−c
 • |z|=|c|
 • հավասար են

Գտիր |z|=1/35 հավասարման լուծումները:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակները:

 • −35
 • 1/35
 • 0
 • 35
 • −1/35
 • լուծումներ չկան

Որոշիր|z|=0 հավասարման այն արմատների թիվը, որոնք կոտորակային թվեր են (եթե այդպիսի արմատներ չկան, ապա տեղադրիր «0»

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:

 • 1
 • 2
 • 0
 • 3

Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝ 7 1/2−(−7 1/2)

Պատասխան՝ 0

Գտիր x-ը, եթե |−x|=7 4/7

Ընտրիր ճիշտ պատասխանները:

 • x=−7 4/7
 • x=7 4/7
 • x=7
 • այդպիսի թիվ չկա
 • x=−7
 • x=0

Գտիր|y|=1/2 հավասարման այն արմատների թիվը, որոնք բնական թվեր են (եթե այդպիսի արմատներ չկան, ապա տեղադրիր «0»):

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:

 • 2
 • 0
 • 1
 • 3

Հետևյալ թվերից ո՞րի մոդուլն է ամենամեծը՝ 34 1/2, −35 3/7, −36 2/3, 33 2/11

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը:

 • −35 3/7
 • 33 2/11
 • 34 1/2
 • −36 2/3

Քանի՞ ռացիոնալ արմատ ունի |−x|=−155 հավասարումը (եթե հավասարումը արմատ չունի, ապա տեղադրիր «0»):

Ընտրիր արմատների ճիշտ թիվը:

 • 2
 • 4
 • 0
 • 1
 • 3

Ընտրիր|m|<2 անհավասարման բոլոր ռացիոնալ լուծումները:

 • 1
 • −2
 • −2 3/4
 • −1 1/8
 • 1/8
 • −1 7/9
 • 2
 • 0
 • −1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s