Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Մայիսի 2-8-ը, առաջադրանք, 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 1

1.Տրդատ Առաջինի գահակալումը

Ներկայացնել հայ-պարթևական հարաբերությունները ընդդեմ Հռոմի:

Continue reading “Մայիսի 2-8-ը, առաջադրանք, 6-րդ դասարան”