Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Մայիսի 10-15, առաջադրանք, 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 1

«Ժամանակ անիշխանության»

Ներկայացնել Խոսրով Երկրորդ,  Անակ Պարթևի հարաբերությունները:

Continue reading “Մայիսի 10-15, առաջադրանք, 6-րդ դասարան”