Posted in ՔԻՄԻԱ

Քիմիական Տարրերի Պարբերական Համակարգը։Ատոմի Կառուցվածքը։

Քիմիական Տարրերի Պարբերական Համակարգը։Ատոմի Կառուցվածքը։

Սովորել էջ`84-86

Պարբերական համակարգը պարբերական օրենքի պատկերումն է
Պարբերական համակարգում, յուրաքանչյուր տարրի հատկացված են խիստ որոշակի համարով առանձին վանդակ՝ «բնակարաններ», որտեղ գրվում են տվյալ տարրը բնութագրող մեծությունները:

Continue reading “Քիմիական Տարրերի Պարբերական Համակարգը։Ատոմի Կառուցվածքը։”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կանաչ էվգլենա

Հունվարի 30-ից փետրվարի 5

Սիրելի՛ սովորողներ, ներկայացնում եմ այս շաբաթվա դասը, որը դասարանում բացատրելու եմ.

artworks-000683351455-6yprjv-t500x500 (1)

Նրանց բնորոշ են սննդառության երեք տիպերն էլ՝ ավտոտրոֆ, հետերոտրոֆ, միքսոտրոֆ: Միքսոտրոֆ մտրակավորներից է կանաչ էվգլենան:

Continue reading “Կանաչ էվգլենա”
Posted in ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Գործնական քեր․ (հունվարի 30)

1․ Ստուգի՛ր տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր:

Ա. Արդար, դրդել, զվարդ (զվարթ), արդյոք, որդի, արդյոք, բրդել, կարդալ, երդում, արդյունք, արդնանալ (արթնանալ), վաղորդյան, շքերդ (շքերթ), օրիորդ :

Continue reading “Գործնական քեր․ (հունվարի 30)”