Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Լեզվական առաջադրանքներ

49515612088b89b71d48144d1.Տրված բառերն այբբենական կարգով դասավորի՛ր:

Ականջօղ, այժմյան, արդուկ, բերրի , գաղտնի,  գզվռտոց, դաստիարակ, ելևէջ, երախտիք, երբեք, երբևէ, զարթնել, զվարթ, թղթակից, հեքիաթասաց, մրրիկ, որևէ, որևիցե տարրական, օրրան, Continue reading “Լեզվական առաջադրանքներ”