Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ 26.09.2019

մաթեմա1)Լրացրու հետևյալ պնդումները:

1.Մարմնի անցած ճանապարհը հավասար է նրա արագության և ծախսած ժամանակի արտադրյալին:

2.Մարմնի շարժման արագությունը հավասար է նրա անցած ճանապարհի և ծախսած ժամանակի  հարաբերությանը:

 

Continue reading “Մաթեմ 26.09.2019”