Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

մաթեմ 27.09.2019

101)Հեծանվորդը 250 մետրը անցավ b մ/ր արագությամբ:

Գտիր հեծանվորդի ծախսած ժամանակը:

peter_sagan_660x440.jpg
Ընտրիր ճիշտ մեծությունը
  • 250:b
և չափման միավորը՝ րոպե :

Continue reading “մաթեմ 27.09.2019”