Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԾԵՍԵՐ

Դեկորատիվ ածիկացան

Այսօր մայրիկիս հետ շարունակում ենք պատրաստվել զատկի ծեսին։

Քանի որ քիչ ժամանակ է մնացել զատիկին, որոշեցինք դեկորատիվ ածիկացան անել շշի վրա, որպեսզի հասցնի ծլել, կանաչել։ Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ է շիշ, բամբակ, կոտեմի սերմ։ Մանրամասն կտեսնեք տեսանյութում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s