Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բակտերիաների դերը բնության մեջ

բակտերյաԲակտերիաներն ունեն կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները՝ աճ, զարգացում, նյութափոխանակություն, բազմացում և այլն:
Մանրէներն այնքան փոքր են, որ անզեն աչքով տե­սանելի չեն: Continue reading “Բակտերիաների դերը բնության մեջ”