Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Пасха

Пасха — это главный христианский праздник (տոն), «праздник праздников», cимволизирующий победу добра (բարի) над злом (չարիք), жизни (կյանք) над смертью (մահ), света над тьмой (խավար). Continue reading “Пасха”

Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ղ. Աղայանի «Եղեգնուհին» հեքիաթի

imagesԱնկարելի սերը
Մի թագավոր է էլել։ Այս թագավորը մի որդի է ունեցել մինուճար։ Տղան որ հասել է, հայրն
ասել է.
― Որդի՛, ժամանակ է քեզ ամուսնանալու․ ո՞ւմ ես աչքադրել, ասա՛, գնանք նրան ուզենք, կամ
թե չէ մեզ կամք տուր, մենք ինքներս կընտրենք քեզ հարմար մի աղջիկ։
Որդին ասաց.

Continue reading “Ղ. Աղայանի «Եղեգնուհին» հեքիաթի”