Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Հ.Թումանյան

Հ.Թումանյանի  Ինքնակենսագրություն -ից

Իր հայրը, Տեր Թադեոսը, նույն գյուղի քահանան էր։ Ամենալավ և ամենամեծ բանը։ Նա ազնիվ մարդ էր և ազնվական՝ բառի բովանդակ մտքով։Թեև քահանա, բայց նշանավոր հրացանաձիգ էր և ձի նստող։

Continue reading “Հ.Թումանյան”