Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Լճեր և ջրամբարներ

1. Ի՞նչ է լիճը:

Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով  և ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:

Continue reading “Լճեր և ջրամբարներ”