Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրոլորտի պահպանությունը: Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը

1. Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում ջուրը երկրագնդի վրա:

Ջուրը երկրոգնդի վրա օգտագործվում է ոռոգման, էլեկտրաէերգիայի ևկո­մունալ կենցաղային նպատակներով:

Continue reading “Ջրոլորտի պահպանությունը: Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

«Райский цветок»Ованес Тадевосович Туманян

Жил некогда на свете купец. Была у него дочь, и звали ее Цахик – цветок. Она и впрямь была как цветок – такая нежная, такая милая, такая красивая.

Continue reading “«Райский цветок»Ованес Тадевосович Туманян”
Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ստորերկրյա ջրեր: Աղբյուրներ, արտեզյան ջրեր

1. Ի՞նչ է սառցադաշտը: Ինչպե՞ս է առաջանում: 

Ձյան բազմամյա բնական կուտակումից առաջացած սառցի հսկայական զանգվածը կոչվում է սառցադաշտ:Սառցադաշտերի առաջացումը:

Continue reading “Ստորերկրյա ջրեր: Աղբյուրներ, արտեզյան ջրեր”