Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

1) Ունենք վեց թվերի հաջորդականություն, որում յուրաքանչյուր

հաջորդ թիվ 2 անգամ մեծ է նախորդից։

Քանի՞ անգամ է այդ հաջորդականության վերջին թիվը մեծ երկրորդից։

4, 8, 16, 32, 64, 128

128:8=16

2) Երկու գումարելիներից մեկը 2004 է և գումարի ­3/7-ն է։ Գտե՛ք

երկրորդ գումարելին։

2004:3×7=4676

4676-2004=2672

3) 8 փոքր տակառների ընդհանուր տարողությունը 96 լ է։ Քանի՞

լիտր հեղուկ կտեղավորվի 7 մեծ տակառներում, եթե նրանցից

յուրա քան չյուրի տարողությունը 19 լ­-ով ավելի է, քան փոքր տակառինը։

96:8=12

12+19=31

31×7=217

4) Երկու կայարանների հեռավորությունը 4000 կմ է։ Չվացուցակի

համաձայն՝ մարդատար գնացքն այդ ճանապարհը պիտի անցնի

50 ժամում։ Գնացքը 2100 կմ անցել է 30 ժամում։ Ի՞նչ արագությամբ

պիտի ընթանա գնացքը դրանից հետո, որպեսզի ժամանակին

տեղ հասնի։

4000-2100=1900

50-30=20

1900:20=95

Պատ՝,95կմ/ժ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s