Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Հին, լավ օրերից մի օր, երբ ես ինը տարեկան էի և աշխարհը լի էր ամեն տեսակի հրաշալիքներով, իսկ կյանքը դեռևս հաճելի ու խորհրդավոր երազ էր, իմ զարմիկ Մուրադը, որին խելառ էին համարում բոլորը, բացի ինձանից, առավոտյան ժամը չորսին եկավ մեր բակը: Բախելով սենյակիս լուսամուտը, նա արթնացրեց ինձ։

Continue reading Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը
Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նարինջները

Նրան ասացին․

― Երկու ամենամեծ նարինջները ձեռքիդ կկանգնես փողոցի անկյունում, և երբ ավտոմեքենա անցնի կողքովդ, կժպտաս ու նարինջները կպարզես։ Եթե ցանկանան գնել՝ յուրաքանչյուրը հինգ ցենտ, ― ասաց հորեղբայր Ջեյքը, ― երեքը՝ տասը ցենտ, մի դյուժինը՝ երեսունհինգ։ Լայն կժպտաս, ― ասաց։ ― Լյո՛ւք, դու կարող ես ժպտալ, չէ՞։ Դու երբեմն ժպտալու շնորհք ունես, չէ՞։

Continue reading “Նարինջները”
Posted in ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Ազատ լինել չի նշանակում նգործության մատնվել

Երբ ես ազատ եմ լինում չի նշանակում, որ ես պետք է ինչ ուզեմ անեմ։ Ես ազատ եմ լինում այն ժամանակ, երբ դասերս ավարատում եմ։

Continue reading “Ազատ լինել չի նշանակում նգործության մատնվել”
Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Գործնական Քերականություն

Կետադրի՛ր հետևյալ հատվածը.

Օրանջիայի ձորակում ամեն գարնան մասրենիներն են ծաղկում, բացվում են վայրի վարդերը՝ դեղին, սպիտակ։ Երբ գարուն է լինում, տաքանում են Օրանջիայի քարերը և խլեզները, փորի մաշկը դեղին, պառկում են տաք քարերի վրա, լեզուները հանում։

Continue reading “Գործնական Քերականություն”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Русский язык

Допишите окончания (м. р. множественное число):

Нет города-нет городов, университеты-нет университетов , музееив -нет музеив, санатории -нет санаториев, гаражи -нет гаражей, этажи -нет этажей, фестивали -нет фестивалей, словари -нет словарей, рояли -нет роялей, рубли — нет рублей,

Continue reading “Русский язык”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Курящий человек никогда не будет старым

Триста лет назад в Россию привезли табак. Вокруг человека,
привезшего табак, собралась большая толпа. Это были крестьяне,
никогда не видевшие табака. Человек, продававший табак, кричал:
– Покупайте чудесные листья, помогающие человеку от всех
болезней!

Continue reading “Курящий человек никогда не будет старым”