Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ԹԵՍՏԵՐ

Թեսթ2 — ԵՂՆԻԿԸ

                                                              Թեսթ2

                                                   Ավետիք Իսահակյան

                                                            ԵՂՆԻԿԸ

 

«Մի անգամ իմ բարեկամ մի որսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:

Continue reading “Թեսթ2 — ԵՂՆԻԿԸ”