Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ինքնաստուգում․ 4-րդ դասարան

1․ Հայաստանի տարածքն աչքի է ընկնում կենդանական աշխարհի
բազմազանությամբ: Հայաստանը, չնայած իր համեմատաբար փոքր տարածքին, աչքի է ընկնում բուսական համակեցությունների ու բուսատեսակների արտահայտված բազմազանությամբ։

Continue reading “Ինքնաստուգում․ 4-րդ դասարան”

Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ավստրալիայի հայտնագործումը

Հին աշխարհի շատ իմաստուններ համոզված էին, որ հյուսիսային կիսագնդում ընկած հսկայական ցամաքի պես, երկրագնդի հավասա­րակշռության պահպանման համար, հարավային կիսագնդում պետք է գտնվի մեծ, ամբողջական ցամաք:

Continue reading “Ավստրալիայի հայտնագործումը”