Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

«Թե ինչ է լինում, երբ փորձում են գոհացնել որոշ մարդկանց»

1.Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ այս առակը: Քո կարծիքով, ո՞րն է այս առակի հիմնական ասելիքը:

Որ պետք է դժգոհ չլինել այլ շատ շնորհակալ, որովհետև կաթը լավն է ջրից, նրանք մի բաժակ բրինձ էին ուտում ու նրան՝ երեք բաժակ են տալիս, կես բոքոն էին ուտում, նրան ՝ երկու բոքոն տալիս։Այդ ամենին պետք է շնորհակալություն հայտնել ոչ թե դժգոհել։

2.Բնութագրի՚ր կույրին:

Նա միշտ դչգոհ էր։

3.Նոր վերնագիր մտածիր:

Կույր մարդը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s