Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

,,Моя выдуманная новогодняя история,,

Меня зовут Нарек. Я знаю, что Санта-Клауса не существует, но я все еще пишу это письмо. Я верил в Деда Мороза до 8 лет, но однажды узнал горькую правду.

Continue reading “,,Моя выдуманная новогодняя история,,”
Posted in ՔԻՄԻԱ

Հարաբերական Մոլեկուլային Զանգված։ Հարաբերական Մոլեկուլային Զանգվածի հաշվումը

Դեկտեմբերի 5-9

Սովորել `էջ 71-73

Պատասխանել հարցերին `էջ 73։

Continue reading “Հարաբերական Մոլեկուլային Զանգված։ Հարաբերական Մոլեկուլային Զանգվածի հաշվումը”
Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանը VI դարում

Առաջադրանք 1

Հայաստանը VI դարում

Այս թեմայում՝
 Արևմտյան Հայաստանը և Հուստինիանոս I-ի
կառավարումը:
 Արևելյան Հայաստանը և պարսից Խոսրով I-ի
քաղաքականությունը:
 Ապստամբություն, որը վերաճեց մեծ պատերազմի:
 591 թ. պարսկաբյուզանդական պայմանագիրը և
Հայաստանը:
 Պատմաբանի բառարան՝ վարչական միավոր,
խավ, դավանանք, հարկահանություն, հարկ,
ատրուշան, տիտղոս:

Continue reading “Հայաստանը VI դարում”
Posted in ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Шедевр

Слово «шедевр» по словарю и по первым мыслям многих людей толкуется как: совершенство, наиболее избранное из произведений автора определенной области. Люди рассказывают о самых известных образах известных художников и живописцев.

Continue reading “Шедевр”