Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեման.Նյութի խտություն։Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը

1.Ո՞ր մեծությունն է կոչվում նյութի խտություն

Նյութի խտություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծություն, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և ծավալի հարաբերությանը։

Continue reading “Թեման.Նյութի խտություն։Մարմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

«Ինքնաստուգում՝ բանավոր»

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը

Ֆիզիկա բառը հուներենից թարգմանաբար կոչվոււմ է՝ բնություն։

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը

Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթները բացատրելն է։

Continue reading “«Ինքնաստուգում՝ բանավոր»”