Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Մարմինների փոխազդեցություն․Մարմնի զանգված․Զանգվածի միավորները

Գ․ Մխիթարյան

Տարբերակ 1

I. (1) Մարմնի շարժման արագությունը փոփոխվում է նրա վրա այլ մարմնի ազդեցությունից հետո

II. (2) Որ դեպքում Ա սայլակը կսկսի շարժվել․եթե այրենք թելը։Նկարում պատկերված 1 և 3 վիճակներում։

Continue reading “Մարմինների փոխազդեցություն․Մարմնի զանգված․Զանգվածի միավորները”