Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պտերներ

1. Ներկայացնել պտերների կառուցվացքը և տարածվածությունը։

Պտերների տերևները կրկնակի փետրաձև են, կանաչ, մինչև մեկ մետր երկարություն ունեն։ Պտերների մոտ 10000 տեսակ։

Continue reading “Պտերներ”