Posted in ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Գործնական քերականություն (07.11.22)

1. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել
 յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ 
ունեն):

Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն: Հատուկ գոյականներ։
Բ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, 
հնարավորություն: Վերացական գոյական։
Գ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի,
 դերասանուհի, անձնավորություն: Անձ և իր գոյակններ։

Continue reading “Գործնական քերականություն (07.11.22)”
Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Արշակ Երկրորդ, Պապ թագավոր

Առաջադրանք 1

1.Պայքար թագավորական իշխանության ամրապնդման համար: Արշակ Երկրորդ, Պապ թագավոր/Հայոց պատմություն դասագիրք 7-րդ դասարան, էջ 17-24/

Continue reading “Արշակ Երկրորդ, Պապ թագավոր”
Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Արևորդի միջազգային բնապահպանական փառատոն

Այս փառատոնին ներկայացված են ֆիլմեր աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Ֆիլմերը բնապպահպանական մի շարք խնդիրների մասին են։ Փառատոնի նպատակն է աշխարհի իրազեկել բնապահպանական խնդիրների մասին և դրանց տալ լուծումներ։

Continue reading “Արևորդի միջազգային բնապահպանական փառատոն”