Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մերկասերմեր

Սերմնավոր բույսերի առաջին ներկայացուցիչները, որոնք գրավել են երկրագունդը, մերկասերմերն են:

Մերկասերմերն ունեն ավելի կատարյալ վերարտադրման համակարգ և առավել զարգացած հյուսվածքներ և օրգաններ, քան սպորավորները:

Continue reading “Մերկասերմեր”