Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ինքնուրույն աշխատանք

1. Լրացնել բաց թողնված բառերը:

Ավատատիրության հաստատումը Հայաստանում, հասարակական գործընթացՄեծ Հայքի թագավորությունում/4-5-րդ դարեր/:Հայաստանում հին դարերից միջնադար անցումը տեղի էր ունենում ավատատիրական (ֆեոդալական) ուղիով։ Ավատ բառի հիմքում «իհավատ», «հավատարմություն (ծառայել)» իմաստն է։ 1

Continue reading “Ինքնուրույն աշխատանք”