Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

«Թագավորության պահպանման վերջին փորձերը»

Առաջադրանք 1

«Թագավորության պահպանման վերջին փորձերը»/  էջ 27-28 պատմել/

Փաստերով հիմնավորել Արշակունյաց թագավորության անկման պատճառները:

Continue reading “«Թագավորության պահպանման վերջին փորձերը»”