Posted in ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ազգանուների և ազգանուններ տարբեր երկրներում

Ազգանունների ծագումը

Հենց առաջին ազգանունները հայտնվեցին հասարակության մեջ տնտեսական և իրավական հարաբերությունների զարգացման արդյունքում: Հենց այդ ժամանակ էր, որ հատկապես հրատապ անհրաժեշտություն առաջացավ տարբեր կերպ կոչել մարդկանց, ովքեր ունեն նույն անունները / մականունները: Այս առումով ազգանունները վերցվել են կյանքից և անմիջականորեն առնչվել են այս կամ այն \u200b\u200bանձի հետ:

Continue reading “Ազգանուների և ազգանուններ տարբեր երկրներում”
Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեման.Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:

Պատասխանել հետևյալ  հարցերին..

1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում։

Continue reading Թեման.Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն: