Posted in ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը

Կարևոր մասեր

Ռասաներն ընդհանուր ծագմամբ, ինչպես նաեւ ժառանգաբար փոխանցվող արտաքին
մարդաբանական հատկանիշներով իրար նման մարդկանց պատմականորեն ձեւավորված
խմբերն են:

Continue reading “Աշխարհի բնակչության ռասսայական, կրոնական և ազգային կազմը”