Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Ցուցական դերանուններ

Ցուցական դերանուններ. մատնացույց են անում առարկա, հատկություն, քանակ, գործողության տեղ և ձև՝ առանց դրանք անվանելու:
1.Ընդգծի՛ր ցուցական դերանունները:
Դա առաջին գրադարանն է Հայաստանում:

Continue reading “Ցուցական դերանուններ”
Posted in ՔԻՄԻԱ

Քիմիական տոնածառ

Քանի որ ամանոր է, մենք զարդարեցինք մեր քիմիական տոնածառը։ Վերցրեցինք փորձանոթ։ Լցրեցինք մեջը ջուրը և մեկի մեջ լցրեցինք մարգանցովկա, ամանի հեղուկ և ալկոգել, իսկ մյուսների մեջ ներկ։ Եվ այդպես դրեցինք տոնածառի վրա և ունեցանք քիմիական տոնածառ։