Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Եղեգնուհին» հեքիաթի առաջադրանքներ

downloadՂ. Աղայանի «Եղեգնուհին» հեքիաթի

1.բոշա – թափառական գնչու, մուրացկան

Ուռկան – ձկնորսական ցանց

ընկղմել – սուզվել

ընծա – նվեր

բղուղի – Պանրի՝ թթվի մեծ կճուճ

ջահրա – ճախարակ

ղարաչի – գնչուներ, գնչու, անզգամ

սուփրա – հացկերույթի սեղան

 

2.Բացատրի՛ր եղեգնուտ, բոշա, չոլեչոլ, շուշաբանդ, նաժիշտ, խարդախություն, ուռկան, ընծա, ճարահատյալ, եղելություն բառերը:

եղեգնուտ –  Եղեգով պատված վայր

բոշա – թափառական գնչու, մուրացկան

չոլեչոլ – մի անմարդաբնակ տեղից մյուս անմարդաբնակ տեղ

շուշաբանդ – պատշգամբ, ապակիով պատված սենյակ

նաժիշտ – ծառա, աղախին

խարդախություն – խաբել,խորամանկություն

ուռկան – ձկնորսական ցանց

ընծա – նվեր

ճարահատյալ – ստիպված, ուրիշ ելք չունենալով

եղելություն – եղած բան, իրականություն

3.Թագավոր, թագուհի, խարդախություն բառերն ածանցավոր բառեր են: Առանձնացրո՛ւ ածանցները արմատներից:

Թագավոր – թագ+ավոր

թագուհի – թագ+ուհի

խարդախություն – խարդախ+ություն

4.Հեքիաթի ամեն մասի համար 2 երկու հարց մտածի՛ր:

1) Ինչու թագավորի տղան չի ուզում ամուսնանալ։ ինչու թագավոր այդքան հեռու գնացել։

2)Ինչու է բոշան թագավորին խաբում։Ինչու է բոշան Եղեգնուհուն խեղդել։

3)Ինչու է ձուկը այդքան գեղեցիկ։Ինչու է բոշան նաժիշտներին ասել, որ նրանք ուտեն ձկան փշերը։

4)Ինչու տղան սիրահարվեց ծառին։Ինչպես Եղեգնուհին հայտնվեց մի տատիկի տանը։

5)Ինչու Եղեգնուհին ուրիշի տանը մաքրություն արեց։Ինչու էր բոշան նվնվում։

5.Հեքիաթի մասերը վերնագրի՛ր:

Անկարելի սերը

Խաբեբա սև-սև այլանդակ բոշա աղջիկը

Հրաշալի ձուկն՝ ինքն արծաթի, իսկ թևերը ոսկի

Առաջվա Եղեգնուհին

յոթն օր, յոթը գիշեր պալատում հարսանիք է

6.Ուռկան,  ձուկ, ավազան, ձկնորս բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի:

Ուռկան – ուռկաններ

ձուկ – ձկներ

ավազան – ավազաններ

ձկնորս – ձկնորսներ

7.Բոշա, շուշաբանդ, մարդիկ, հեշտ, եղեգնուտ  բառերի շարքում կա մեկը, որը գոյական չէ. մնացածը գոյականներ են: Գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր այդ բառը և որոշի՛ր, թե այդ բառն ինչ խոսքի մաս է:

Բոշա – գոյական

շուշաբանդ – գոյական

մարդիկ – գոյական

հեշտ – ածական

եղեգնուտ – գոյական

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s