Posted in ԵՐԳԵՐ

Որքանո՞վ ենք ճանաչում Կոմիտասի երգերը՝ գուշակիր մեղեդին

Առաջադրանք`

1.Գուշակիրմեղեդիները ըստ գրված հերթականության (պետք է լինի 15 պատասխան)

2.Պատմիր,  թե ովքե՞ր են քեզ հետ մասնակցել (կարող եսգրավորձայնագրելով ` Mp3, video)

3.Ասա,ո՞ր երգն էրավելիհեշտևո՞ր երգն էր դժվար գուշակելը,  հետաքրքի՞ր էրթե ոչ այդքաներաժշտականվիկտորինային մասնակցելը (կարող ես գրավորձայնագրելով ` Mp3, video)

4.Եթե ունես բլոգնյութը անպայման գցիր այնտեղ և հետո հղումը ուղարկիր ( 4,5-րդ դասարանցիները պարտադիր):

1. Այբ, բեն, գիմ

2․ Երևան բաղ եմ արել

3․ Կաքավիկ

4․Հեյ, իմ նազան

5․ Քելե քելե

6․ 5 էծ ունեմ Իլիլի, դիլիլի

7․ Սար-Սար ես Դավիթի քույրիկն եմ

8․Խնոցի

9․Լորիկ

10Սաթոյին գովելու համար ենք եկել

11․ էսօր ուրբաթ

12․ Հոյ Նազան

13․ Շողեր ջան

14․ Հայր մեր

15․ Փայտե Ձիուկ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s