Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

942. Հետևյալ խնդիրները լուծե՛ք հավասարումներ կազմելու միջոցով.

 ա) Տուփի մեջ կոճակներ կային։ Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ, նրանց քանակը դարձավ 95։ Քանի՞ կոճակ կար տուփի մեջ։

Continue reading “Մաթեմ”