Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Շնչառություն

1.  Ի՞նչ  է  շնչառությունը:

Այն գազափոխանակությունը, երբ օրգանիզմը օդից կլանում է թթվածին և անջատում ածխաթթու գազ կոչվում է շնչառություն:

Continue reading “Շնչառություն”