Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ապրիլի 4-10-ը, առաջադրանք, 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 1

Առաջադրանք 1

Հանրապետական կարգի ճգնաժամը

Նկարագրել Ք՚.ա. II-I դարերի ճգնաժամը:

Continue reading “Ապրիլի 4-10-ը, առաջադրանք, 6-րդ դասարան”