Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Օրգանիզմն ամբողջական համակարգ է

Հարցեր
1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը:

Յուրաքանչյուր կենդանի օրգանիզմ կազմված է բջիջներից: Բազմաբջիջ օրգանիզմների կառուցվածքային փոքրագույն մասնիկը բջիջն է:

Continue reading “Օրգանիզմն ամբողջական համակարգ է”
Posted in ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Հրաշքների աշխարհում

Կար մի աղջիկ, անունը’ Անի։ Անին երազում էր գնալ Անիի։Անին ապրում էր Ալեքսանդրապոլում, իր եղբոր Վանի հետ։ Անին և Վանը տասներերք տարեկան էին։

Continue reading “Հրաշքների աշխարհում”