Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

  1. Տասնորդական կոտորակի գրառումն ավարտվում է երկու
    զրոներով։ Կփոխվի՞ արդյոք կոտորակի մեծությունը, եթե այդ
    զրոները հանենք կոտորակի գրառումից։

Ոչ չի փոխվի

Continue reading “Մաթեմ”