Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Գործնական քերականություն

1.Հոլովի՛ր աթոռ, քույր, մարդ բառերը։

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ), աթոռ, քույր, մարդ

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞) աթոռի, քրոջ, մարդու

Continue reading “Գործնական քերականություն”