Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

«Իմ ընթերցանության ոճը»

Գրքեր — TIEZERQ.com

Ես երբ գիրք եմ ընտրում, ես փորձում եմ հասկանալ այն հետաքրքիր գիրք է, թե ոչ։ Դրա համար առաջին հերթին կարդում եմ նախաբանը։

Ես սիրում եմ սարսափելի գրքեր, ֆանտաստիկա, և այլն։ Սակայն ինձ թվում է, որ բոլոր գրքերը հետաքրքիր են և իմաստալի։ Օրինակ՝ թքած ունենալու նուրբ արվեստը, այս գիրքը հետաքրքիր է երևում, բայց անհետաաքրքիր է։ Շատ այդպիսի գրքեր կան։ Մարդիկ գումար ստանալու համար հետաքրքիր կազմով գրքեր են վաճառում, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ այդ գիրքը հետաքրքիր է գնեն, բայց հետաքրքիր չլինի։ Նաև կան գրքեր, որ ընդհանրապես հետաքրքիր կազմով չլինի գիրքը, բայց ներքուց շատ հետաքրքիր լինի։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s